pieniądze

Wyjaśnienie obligacji komunalnych

Marzec 2021

Wyjaśnienie obligacji komunalnych


Czy jesteś w wysokiej federalnej grupie podatkowej? Czy twój stan pobiera wysoki podatek dochodowy? Następnie możesz rozważyć inwestowanie w obligacje komunalne. Są federalne wolne od podatku dochodowego. Ponadto możesz kupić te z własnego kraju, które są wolne od podatku stanowego.

Obligacje komunalne to obligacje emitowane przez rząd / gminę. Są to zobowiązania dłużne. Pożyczasz pieniądze państwa / miasta w zamian za spłatę odsetek. Obligacje są emitowane na określony czas. W dniu zapadalności otrzymujesz zwrot kwoty głównej. Płatności odsetkowe są otrzymywane w ustalonych odstępach czasu (zwykle co pół roku) przez cały okres trwania obligacji.

Główną zaletą obligacji komunalnych jest uprzywilejowane traktowanie podatkowe. Obligacja jest bardzo dobrym sposobem dla każdego, kto ma wysokie podatki do inwestowania. Brak federalnego podatku od obligacji pomaga inwestorowi gromadzić więcej w swoim portfelu. Rozsądnie jest kupować obligacje w państwie zamieszkania, aby uniknąć podatków państwowych.

Obligacje komunalne wiążą się z ryzykiem. Miasta mogą spłacić swoje obligacje. Zdarza się to rzadko. Jednak inwestowanie w fundusz obligacji zdywersyfikuje twoje portfele i zmniejszy ryzyko niewykonania zobowiązania.

Innym problemem związanym z gminami jest to, że niektóre podlegają alternatywnemu minimalnemu podatkowi (AMT). AMT jest obliczany na podstawie niektórych dochodów, które mogą nie podlegać standardowym podatkom federalnym. Jednym ze sposobów uniknięcia tego podatku jest uniknięcie zakupu obligacji z tytułu działalności prywatnej. Termin ten odnosi się do obligacji wyemitowanych przez państwo dla prywatnego przedsiębiorstwa, takiego jak szpital.

Komunalne fundusze obligacji są wygodnym sposobem inwestowania w gminy. Oferują dywersyfikację i opłacalność. Jednym z problemów jest to, że będą się wahać, ponieważ poruszają się w górę iw dół wraz z rynkiem obligacji komunalnych. Towarzystwo funduszu pobiera opłatę roczną za zarządzanie funduszem.

Poszczególne obligacje można nabyć za pośrednictwem firmy maklerskiej. Będziesz obciążony opłatą / prowizją za ich zakup. Jednak żadne opłaty nie będą ponoszone, jeśli zostaną utrzymane do terminu wymagalności. Wadą tej strategii jest to, że będziesz musiał kupić wiele obligacji, aby mieć dobrą dywersyfikację.

Obligacje komunalne będą miały niższe oprocentowanie niż obligacje korporacyjne lub obligacje skarbowe USA. Mogą jednak przynieść więcej dla twojej sytuacji z powodu twojego przedziału podatkowego. Wiele kalkulatorów obligacji online może szybko obliczyć, jaki rodzaj obligacji da ci największe zainteresowanie. Warto poświęcić kilka minut na wykonanie obliczeń, ponieważ podatki mogą pochłonąć dużą część zysków.

Obligacje są często zabezpieczone ubezpieczeniem i przyznawane ratingi. Oceny te stanowią przewodnik po zdolności obligacji do zwrotu kapitału i dokonywania płatności odsetek. Agencje ratingowe, takie jak Standard & Poor's i Moody's, są dobrym miejscem do sprawdzenia przed dokonaniem inwestycji.

Obligacje komunalne mogą być dobrą inwestycją. Obligacje te od dawna są uważane za dość bezpieczną inwestycję. Po dodaniu statusu podatkowego możesz je dodać do swojego portfela.

Czy mogę polecić mój ebook, Inwestowanie 10 000 USD w 2013 r

1/5. Co to są obligacje komunalne? (Marzec 2021)Tagi Artykuł: Objaśnienie obligacji komunalnych, Inwestowanie, Objaśnienie obligacji komunalnych, obligacje komunalne, alternatywny podatek minimalny, federalny bez podatku, bez podatku stanowego, sandra baublitz